Renere honning i byen?

På taket mellom Mathallen og Dansens Hus i Oslo produserer 160 000 bier honning. Flere har stilt spørsmålstegn ved urban birøkt, og tror honning produsert i byen blir forurenset av eksos og svevestøv. Nå får vi lære at analyseresultater viser det motsatte.

Birøkter Alexander Du Rietz har tatt initiativ til å utføre analysen av byhonningen, mens Bellona har finansiert forskningen. De er i disse dager aktuelle med kampanjen «Prosjekt Giftfritt».

Birøkter Alexander Du Rietz har tatt initiativ til å utføre analysen av byhonningen, mens Bellona har finansiert forskningen. De er i disse dager aktuelle med kampanjen «Prosjekt Giftfritt».

Tidligere denne uken ble byhonningen som blir produsert i Vulkan bigård, analysert og sammenlignet med landhonning fra Oppland fylke. Målet var å finne ut om honning som produseres i fjellene og langs fjordene er renere og inneholder mindre giftstoffer enn den som produseres i byen. Analyseresultatet var overraskende. 

- Vulkanhonningen inneholder faktisk flere sunne mineraler enn landhonningen, sier seniorforsker Erik Joner i Bioforsk, som har utført analysen. Han forklarer:

- Det er et høyere innhold av noen sporstoffer i Vulkanhonningen, men dette er hovedsakelig mineraler som er sunne, samt litt forhøyet innhold av kobber. Til gjengjeld har honningen lavere innhold av sink og mangan. Både kobber og sink er essensielle mikronæringsstoffer for oss mennesker, så de nivåene som er funnet i disse honningprøvene er ikke skadelige. Tvert imot vil jeg si at Vulkanhonningen inneholder sunne mengder sporstoffer.

-   Resultatene beviser at honning i urbane strøk fungerer vel så godt som honning produsert på landet. Dette åpner for nye muligheter og måter å tenke rundt matvareproduksjon, sier birøkter Alexander du Rietz,

Resultatene beviser at honning i urbane strøk fungerer vel så godt som honning produsert på landet. Dette åpner for nye muligheter og måter å tenke rundt matvareproduksjon, sier birøkter Alexander du Rietz,

Avhengig av bier for bærekraftig matproduksjon

Det er et kollektivt ansvar knyttet til å produsere bærekraftige matvarer. Her handler det bl.a. om å redusere bruken av giftige sprøytemidler, som man i det siste har gitt skylden for å ta livet av bier. En tredjedel av verdens matproduksjon er avhengig av insekter som kan spre pollen, og biene er de insektene som er aller flinkest til dette. Vulkan bigård blir derfor en liten brikke i en verdensomspennende dugnad for å redde biene.

 - Uten bier blir det ingen jordbær, bringebær, epler, appelsiner, bananer, sjokolade, mandler, marsipan, kaffe, gulrøtter, løk, paprika, tomater og så videre. Listen er nærmest uendelig. For å sikre mat også i framtida, er det viktig at folk vet hvordan de kan bidra til et godt og bærekraftig miljø, sier Alexander Du Rietz.

Les hele konklusjonen og se prøveresultatene her.

Da er det bare å lese seg opp i vinter, og bli hobbybirøkter til våren. :-) Tenk så kult å ha en bikube eller to i hagen, på hytta, i kolonihagen eller i fellesarealet. 
- Biene trenger oss - og vi trenger så absolutt dem.