Mediainformasjon

Priser (oppgitt i norske kroner)

Oppslag: 39 000,-

Oppslag s 2+3: 44 000,-

1/1 side: 23 500,-

3. omslagsside: 25 000,-

Bakside: 29 000,-

1/2 side: 14 500,-

For annonsering på våre websider, nordmat.no, kontakt anya@nordmat.no

Formater

SATSSPEIL

1/1-side satsflate: 186 x 268 mm

1/2-side satsflate, stående:  90 x 268 mm

1/2-side satsflate, liggende:  186 x 132 mm


UTFALLENDE – husk 5 mm ekstra for beskjæring


2/1-side utfallende:  432 x 297 mm

Utgivelser 2018

Vår: 5. april

Sommer: 14. juni

Høst: 4. oktober

Vinter: 13. desember

1/1-side utfallende:  216 x 297 mm

1/2-side utfallende, stående:  105 x 297 mm

1/2-side utfallende, liggende:  216 x 146 mm


WEB

Forside: 1500 x 300 px

Høyre side ved artikler: 300 x 300 px

 

Last ned en PDF av mediainformasjonen her!

 


Annonseinformasjon 

Format: 216 x 297 mm
Papir: Ubestrøket 120 gr (omslag 250 gr mattlaminert) 
Ferdiggjøring:  Limfrest
Distribusjon: Abonnement, Tidsam sine utsalgssteder, samt hos utvalgte kommisjonærer.

Innstikk kan ikke overstige magasinets format, og prises på forespørsel. 

Betalingsbetingelser ved utgivelse. 2% rabatt ved forhåndsbetaling.

Trykklar PDF-fil i 300 dpi sendes annonse@nordmat.no

Stoppordre/avbestilling må sendes skriftlig senest 3 uker før materiellfrist.
Endringer i utgivelsesdatoer kan forekomme.


Annonseproduksjon

Nordisk Forlag AS er gjerne behjelpelige med annonseproduksjon. All materiellproduksjon belastes kunden. Skriftlig reklamasjon innen 14 dager etter utgivelsesdato. Reklamasjonsretten bortfaller ved for sent levert materiell. Maksimalt reklamasjonsbeløp begrenser seg til hva annonsen koster.

For mer informasjon og annonsebestilling kontakt: annonse@nordmat.no
eller Anya Seeberg Liaaen, +47 906 62 953, anya@nordmat.no


Utgiver: Nordisk Forlag AS
Facebook: NORDmagasin Instagram: matmagasinet_nord
Sjefredaktør/salg: Anya Seeberg Liaaen, +47 906 62 953, anya@nordmat.no
AD/Designer: Christine Sunde, +47 977 20 069, christine@nordmat.no